Ansatte i Visit Tromsø smiler

Virksomheten

Visit Tromsø-Region AS ble stiftet i 2009 og er et destinasjonsselskap for over 200 foretak tilknyttet reiseliv i Tromsø kommune og kommuner utenfor Tromsø. Forretningskontor er i Tromsø sentrum.

Visit Tromsø-Region AS skal gjennom målrettet markedsføring og salg bidra til flere tilreisende til Tromsø og regionen rundt, samt bidra til økt omsetning for våre samarbeidspartnere. 

Visit Tromsø-Region er fellesmarkedsfører for reiselivsbedrifter i Tromsø-region, som sammen jobber med merkevarebygging av Tromsø som attraktivt reisemål. Selskapet arbeider for å styrke bedriftenes konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene kurs/konferanse og ferie/fritid. Selskapet skal gjennom systematisk og ansvarlig markedsføring og salg, bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre samarbeidspartnere.

Selskapet drifter Turistinformasjon i Tromsø.

Visit Tromsø-Region ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner for reiselivsaktører og det offentlige i utvikling av Tromsø som reisemål.

Fakta

Selskapet er eid av Tromsø Kommune og næringsaktører tilknyttet Tromsø. Følgende aksjonærer eier mer enn 5% aksjene i selskapet:

  • Tromsø Kommune, 16,7% eierandel
  • Lyngsfjord Adventure AS, 16,7% eierandel
  • Tromsø Havn KF, 16,7% eierandel
  • Scandic Hotels Tromsø AS, 13,9% eierandel
  • Grand Easy Living North AS, 9,7% eierandel
  • Tromsø Travel Hotel AS, 7% eierandel
  • Sommarøy Arctic Hotel AS, 7% eierandel