Sami Experience with reindeer © Vegard Stien

Samiske opplevelser i Tromsø

Samene er urfolket i nord. Og selv om samene i dag er en del av det moderne samfunnsliv, holdes eldgamle tradisjoner som joik, håndverk og reindrift fortsatt i hevd. Besøker du Tromsø kan du komme tett på deres fargerike kultur og historie. 

Samenes tradisjonelle levevis har alltid vært tilpasset naturen rundt dem. I århundrer har samene levd av jakt, fiske, jordbruk og reindrift. Mange spør oss om det er mulig å besøke samiske bosetninger. Men dette finnes ikke i Norge i dag. Samene er en del av vårt moderne samfunnsliv, bor i by og bygd, og finnes i alle yrker.  

Likevel står de samiske tradisjonene sterkt, slik de har gjort i mange hundre år. Noen samer, såkalte reindriftssamer, er halv-nomader og flytter etter reinen på sommerbeite. Det er derfor de fleste aktivitetene rundt Tromsø tilbys i perioden oktober til mars, altså utenfor sommersesongen.   

Reinsdyret, samenes kulturbærer 

Reindriften er en viktig del av den samiske identiteten. Reinsdyret brukes som trekkdyr, og til matproduksjon. Før i tida pleide man også å melke reinen. Skinnet kan brukes til de lekreste produkter. I klær, sko og som liggeunderlag. 

Mating av reinsdyr, nærkontakt med dyrene og ikke minst sledekjøring, er populære aktiviteter som gjester kan være med på. Gjerne kombinert med en nær stund rundt bålet i en lavvo. Er vi heldige danser nordlyset over himmelen utenfor - lyset som ifølge samisk tradisjon har en overnaturlig kraft. Ofte serveres reinsdyrretten bidos, og kanskje også en joik, samenes tradisjonelle sang.    

Det mest sentrale i de samiske opplevelsene er historiefortellingen. Det er lett å la seg fascinere av samenes stolte historie og mytologi, men også av samtidens kulturuttrykk med moderne rap og klesdesign.  

SÁPMI

Sápmi (nordsamisk) er den tradisjonelle betegnelsen på samenes historiske bosetningsområde. På lulesamisk heter området Sámeednam eller Sábme, og på sørsamisk Saemie. 

Sápmi har ingen formelle grenser, men det er vanlig å ta med Nord-Norge, Trøndelag og noen områder direkte sør for Trøndelag (især Trollheimen og Femundsmarka-traktene). Utenfor Norge regnes Kolahalvøya i Russland, Lappland i Finland og Norrland i Sverige som innenfor Sápmi. Innenfor disse områdene er samene en minoritet. 

Kilde: snl.no 

Visste du at...?

  • Det hvert år arrangeres Samisk uke i Tromsø, i forbindelse med samefolkets dag 6. februar? Her får du blant annet være med på noe så eksotisk som reinsdyrløp i Storgata!
  • Norges Arktiske Universitetsmuseum er et must for deg som vil bli kjent med samekulturen? Her finnes to utstillinger om samenes kultur og historie.   

 

Finn din samiske opplevelse

Selected filters: